fbpx

Er komt een nieuwe provinciale subsidieregeling duurzame energie voor scholen, verenigingen en gemeenschapshuizen (2016/2017).

Het Limburgs Parlement heeft bijna unaniem een motie van CDA-statenlid Mariska Werrij daarover aangenomen. Alleen de PVV stemde tegen.

Regeling
Tot september vorig jaar (2015) bestond een dergelijke regeling. Die was zo'n succes dat de 1,4 miljoen die ervoor was uitgetrokken al eind mei op. N
u komt er dus een vervolg.

Rekening
De subsidie is zowel bedoeld voor investeringen in duurzame opwekking van energie (Zonnepanelen) als voor energiebesparende maatregelen.
Volgens de motie leidt dat ook tot een verlaging van de energierekening. En dat heeft weer een positief effect op het Limburgse verenigingsleven.

Het provinciebestuur heeft de opdracht gekregen om met een voorstel te komen.

SCROLL TO TOP